Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gruvearbeider, dagbrudd

Description

Code

8111.3

Description

Gruvearbeidere, dagbrudd utfører mange tilleggsoperasjoner ved gruvearbeid på overflate som krever en høy grad av romforståelse, som f.eks. pumping, støvfjerning og transport av materiale som sand, stein og leire til produksjonsstedet.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: