Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mikroelektronikkdesigner

Description

Code

2152.1.6

Description

Mikroelektronikkdesignere fokuserer på utvikling og design av mikroelektroniske systemer, fra emballasje ned til integrerte kretser. Kunnskapen deres omfatter systemforståelse, med kunnskap om analoge og digitale kretser, integrering av teknologiprosesser og en generell oversikt over grunnleggende mikroelektroniske sensorer. De samarbeider med andre ingeniører, spesialister innen materialvitenskap og forskere, for å muliggjøre innovasjon og kontinuerlig utvikling av allerede eksisterende enheter.

Scope note

Includes the design of every level of microelectronics systems, from the chip level to the product level. Excludes the design at semiconductor and chip level.

Alternativ betegnelse

designingeniør for mikroelektronikkteknologi

mikroelektronikkretsingeniør

mikroelektronikk kretssystemingeniør

maskinvareingeniør i mikroelektronikk

silisiumingeniør

mikroelektronikk maskinvare designer

konstruksjonsingeniør for mikroelektronikk

maskinvareingeniør for integrert krets

systemingeniør for mikroelektronikkretser

systemingeniør for mikroelektronikk

maskinvareingeniør innen mikroelektronikk

mikroelektronikk kretsdesigner

maskinvareingeniør for integrerte kretser

mikroelektronikk kretsingeniør

mikroelektronikk systemdesigner

designingeniør for mikroelektronikk teknologi

mikroelektronikk emballasjedesigner

mikroelektronikk kretsdesigningeniør

mikroelektronikkpakkedesigner

designer av mikroelektronikkmaskinvare

mikroelektronikkretsdesigner

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences