Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

økonomisk utviklingskoordinator

Description

Code

2631.2.3

Description

Økonomiske utviklingskoordinatorer utarbeider og implementerer policyer for bedring av et samfunns, en stats eller institusjons økonomiske vekst og stabilitet. De undersøker økonomiske trender og koordinerer samarbeid mellom institusjoner som arbeider innen økonomisk utvikling. De analyserer potensielle økonomiske risikoer og konflikter og utvikler planer for å løse dem. Økonomiske utviklingskoordinatorer gir råd om økonomisk bærekraft i institusjoner og økonomisk vekst.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: