Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

eksperter innen selvstyrende kjøring

Description

Code

2149.3

Description

Eksperter innen selvstyrende kjøring designer og har oppsyn med driften av et selvstyrende kjøretøy. De samler inn data på systemytelsen, utfører testing av kjøretøyet og analyserer testdata. Eksperter innen selvstyrende kjøring er klar over ulike teknologier som brukes i selvkjørende biler, bilsystemer og bilteknologier.

Alternativ betegnelse

AV-ingeniør

autonom kjøreingeniør

tilkoblet bilspesialist

autonom bilingeniør

C-V2X spesialist

spesialist på selvkjørende biler

ADF testing og validering ingeniør

høyt automatisert drivingeniør

selvkjørende bilingeniør

spesialist på tilkoblede kjøretøy

spesialist på tilkoblede biler

spesialist på tilkoblet kjøretøy

autonom bilspesialist

ADAS testing og validering ingeniør

ingeniør innen testing og validering av ADAS-systemer

ingeniør innen autonom kjøring

C-V2X-spesialist

ingeniør innen autonome biler

ingeniør innen selvkjørende biler

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences