Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

laboratorietekniker, kvalitetskontroll av fottøy

Description

Code

3119.16.1

Description

Laboratorieteknikere for kvalitetskontroll av fottøy utfører alle laboratorietester for fottøy og materialer eller komponenter i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. De analyserer og tolker resultatene og utarbeider en rapport til kvalitetssjefen, der de anbefaler avvisning eller godkjenning. De bruker tidligere definerte kvalitetsstyringsverktøy, med sikte på å nå de mål som er angitt i kvalitetspolicyen. De deltar i overvåking og kontroll av kvalitetssystemet, dvs. i intern og ekstern revisjon. De deltar i utarbeidelsen av dokumenter knyttet til kvalitet og tar seg av kontakt med eksterne laboratorier ved tester som ikke kan utføres internt i selskapet.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: