Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre militære operasjoner

Description

Description

Utføre militære operasjoner i henhold til gitte instrukser fra overordnede, for eksempel kampoperasjoner, redningsoppdrag, hjelpeoppdrag, søk og etterretning, eller andre forsvarsoperasjoner.