Skip to main content

Show filters

Hide filters

forberede økonomiske revisjonsrapporter

Description

Description

Innhente opplysninger om funn i revisjonen av finansregnskap og økonomistyring for å utarbeide rapporter, påpeke forbedringsmuligheter og bekrefte styrbarhet.