Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre offentlige undersøkelser

Description

Description

Gjennomføre prosedyrer for en offentlig undersøkelse, fra den innledende utformingen og utarbeidelsen av spørsmål, til å identifisere målgruppen, håndtere undersøkelsesmetoden og gjennomføringen, behandle innsamlede data og analysere resultatene.