Skip to main content

Show filters

Hide filters

utvikle strategier for uforutsatte elektrisitetsrelaterte hendelser

Description

Description

Utvikle og implementere strategier som sikrer at raske og effektive tiltak kan iverksettes dersom det oppstår forstyrrelser i produksjon, overføring eller distribusjon av elektrisk energi, for eksempel strømbrudd eller en plutselig økning i etterspørselen.