Skip to main content

Show filters

Hide filters

bistå sosialetjenestebrukere i formulering av klager

Description

Description

Bistå sosialtjenestebrukere og omsorgsytere med å sende inn klager, ta klagene på alvor og svare på dem eller videresende dem til en egnet person.