Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

de fysisk-kjemiske egenskapene til skinn

Description

Description

Kvalitet på skinn og hud er definert ved hjelp av organoleptiske, mikrobiologiske, histologiske og kjemiske egenskaper (dvs. fuktighet, struktur på dermis, prosent av fett og kollagen). Hver type skinn/hud har spesifikke fysiske og kjemiske egenskaper som påvirker typen garving samt best egnet bruk av læret.