Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

redusere utslipp fra garving

Description

Description

Justere etterbehandlingen av lær i henhold til hvert lærmarked, og reduse utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC).

Alternativ betegnelse

redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser i skinnindustrien

redusere VOC-utslipp i skinnindustrien

Tilknytninger