Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere kvantitative data

Description

Description

Samle inn, behandle og presentere kvantitative data. Bruke egnede programmer og metoder for validering, organisering og tolkning av data.

Scope note

Excludes process qualitative information.

Tilknytninger