Skip to main content

Show filters

Hide filters

tolke matematisk informasjon

Description

Description

Utvise forståelse av matematiske begreper og konsepter, og anvende grunnleggende matematiske prinsipper og prosesser for å tolke data og fakta.

Alternativ betegnelse

bruke matematiske resonnementer

demonstrere forståelse av tall

bruke regneferdigheter

resonnere numerisk

like å jobbe med tall