Skip to main content

Show filters

Hide filters

forberede tidslinjer for rørsutviklingsprosjekter

Description

Description

Utarbeide tidsrammer og prosjektplaner for implementering av aktiviteter og oppfølging av utviklingsprosjekter for rørledninger. Inkludere kundeforespørsler, nødvendige materialer og spesifisering av aktivitetene som skal gjennomføres i forberedelsene.