Skip to main content

Show filters

Hide filters

fornybare energiteknologier – offshore

Description

Description

De forskjellige teknologiene som brukes til å implementere maritim fornybar energi i økende grad, for eksempel vind-, bølge- og tidevannsturbiner, flytende fotovoltaikk, hydrokratiske generatorer og konvertering av termisk energi i sjøen (OTEC).

Alternativ betegnelse

teknologi for marin fornybar energi

teknologi for offshore fornybar energi

marine fornybare energiteknologier