Skip to main content

Show filters

Hide filters

vedlikeholde elektronisk utstyr

Description

Description

Kontroller og reparer elektronisk utstyr. Påvise funksjonssvikt, finne feil og iverksett tiltak for å hindre skade.