Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

samle inn helsetjenestebrukerens data under tilsyn

Description

Description

Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til brukernes fysiske, psykologiske, emosjonelle og sosiale status og funksjonsevne innenfor fastsatte parametere, overvåke brukernes respons og status under utførelsen av tildelte målinger/tester, og treffe egnede tiltak, herunder å rapportere funnene til fysioterapeuten.