Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

recyclingspecialist

Description

Code

2143.1.3

Description

Recyclingspecialisten onderzoeken recyclebeleid en -wetgeving, en houden toezicht op de uitvoering in een organisatie om ervoor te zorgen dat het afvalbeheer in overeenstemming is met de regelgeving. Zij verrichten inspecties, leveren recyclingapparatuur en houden toezicht op recyclingwerknemers. Zij adviseren ook organisaties over manieren waarop zij hun procedures voor afvalbeheer kunnen verbeteren.

Alternatief label

recyclagemedewerker

recyclingcoördinatrice

recyclingmedewerkster

specialist recyclage

recyclagespecialist

recyclingmedewerker

recyclingdeskundige

afvalkundige in de industrie

recyclagemedewerkster

afvalverantwoordelijke

recyclagecoördinatrice

recyclagecoördinator

experte recycling

recyclingexperte

recyclingcoördinator

recyclingexpert

specialiste recycling

specialist recycling

recyclingspecialiste

specialiste recyclage

expert recycling

recyclagespecialiste

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden