Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inspecteur gevaarlijke stoffen en milieu

Description

Code

3257.4.1

Description

Inspecteurs gevaarlijke stoffen en milieu inspecteren installaties waar gevaarlijke stoffen worden gehanteerd om te verzekeren dat gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de wetgeving inzake de omgang met gevaarlijke stoffen worden nageleefd. Zij onderzoeken schendingen, houden toezicht op het testen van nood- en risicoplannen, geven advies over de verbetering van de werking en procedures van installaties en verstrekken informatie over de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen. Ook adviseren zij bedrijven over mogelijke bronnen van gevaar voor een gemeenschap en over betere veiligheidsvoorschriften.

Alternatief label

controleur gevaarlijke stoffen

inspecteur federale milieu-inspectie

inspecteur gevaarlijke stoffen

inspecteur gevaarlijke stoffen & milieu

inspecteur SZW

inspecteur vervoer gevaarlijke stoffen

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden

vaardigheden