Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

manager gezondheid, veiligheid en milieu

Description

Code

2263.4

Description

Managers gezondheid, veiligheid en milieu ontwerpen en voeren bedrijfsbeleid en procedures uit met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en milieubescherming. Zij analyseren bedrijfsprocessen om naleving van overheids- en milieuwetgeving te waarborgen, voeren risicobeoordelingen uit op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, evalueren de milieueffecten van economische activiteiten en ontwerpen passende maatregelen voor de verbetering van werkomgevingen en -culturen. Zij coördineren de invoering van een geïntegreerd gezondheids-, veiligheids- en milieubeheersysteem, definiëren doeltreffende indicatoren, organiseren audits en nemen tot slot deel aan onderzoek en rapportage van ongevallen. Zij bevorderen een geïntegreerde benadering van duurzaamheid en gezondheid op het werk binnen bedrijfsorganisaties, onderhouden contacten met bedrijfs- en lijnmanagers en leiden medewerkers op. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van technische documentatie met betrekking tot de naleving van de gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving.

Alternatief label

corporate HSE manager

hoofd HSE-functionaris

servicemanager HSE en duurzaamheid

VGM-coördinator

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden