Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

directeur gevangenis

Description

Code

1349.9

Description

Gevangenisdirecteuren beheren de bedrijfsvoering van een penitentiaire inrichting. Zij houden toezicht op het personeel, ontwikkelen en houden toezicht op de penitentiaire procedures en zorgen voor de naleving van de wettelijke voorschriften. Zij verrichten administratieve taken en vergemakkelijken de samenwerking met externe instellingen en het personeel dat hulp verleent aan de faciliteit.

Alternatief label

directeur detentiecentrum

directeur van een detentiecentrum

directeur van een justitiële inrichting

directeur van een justitiële jeugdinrichting

directeur van een penitentiaire inrichting

directeur van een penitentiaire instelling

directrice detentiecentrum

directrice gevangenis

directrice van een detentiecentrum

directrice van een justitiële inrichting

directrice van een justitiële jeugdinrichting

directrice van een penitentiaire inrichting

directrice van een penitentiaire instelling

gevangenisdirecteur

gevangenisdirectrice

gevangenismanager

hoofd detentiecentrum

hoofd van een detentiecentrum

hoofd van een justitiële inrichting

hoofd van een justitiële jeugdinrichting

hoofd van een penitentiaire inrichting

hoofd van een penitentiaire instelling

manager detentiecentrum

manager gevangenis

manager van een detentiecentrum

manager van een justitiële inrichting

manager van een justitiële jeugdinrichting

manager van een penitentiaire inrichting

manager van een penitentiaire instelling

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: