Skip to main content

Show filters

Hide filters

beheerder financieel risico

Description

Code

2412.5

Description

Beheerders financieel risico identificeren en beoordelen potentiële risicogebieden die een bedreiging vormen voor de activa of het kapitaal van organisaties en geven advies over de behandeling ervan. Zij zijn gespecialiseerd in de analyse van krediet-, markt-, operationele of regelgevingsrisico’s. Zij maken gebruik van statistische analyses om risico’s te evalueren, doen aanbevelingen om financiële risico’s te beperken en te beheersen en controleren of documentatie aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Alternatief label

analist financiële risico's

analist kredieten en risico's

financieel risicoanalist

kredietrisico-analist

risicoanalist

risicomanager voor financiële risico's

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden