Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektrische berekeningen maken

Description

Description

Het type, de omvang en het aantal delen van de elektrische uitrusting voor een bepaald distributiegebied vaststellen door complexe elektrische berekeningen te maken. Deze worden gemaakt voor instrumenten zoals transformatoren, stroomonderbrekers, schakelaars en bliksemafleiders.