Skip to main content

Show filters

Hide filters

afval beheren

Description

Description

Aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen of gevaarlijke materialen beheren of verwijderen. Ervoor zorgen dat de vereiste vergunningen en toestemmingen voorhanden zijn en dat er goede beheerspraktijken, sectornormen of algemeen aanvaarde landbouwpraktijken worden toegepast.

Alternatief label

afval verwerken