Skip to main content

Show filters

Hide filters

technieken toepassen voor statistische analyses

Description

Description

Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

Alternatief label

numerieke analyse toepassen op gegevens

technieken ontwikkelen voor statistische analyses

statistische analyses uitvoeren

statistische analyses uitvoeren volgens vastgestelde technieken

technieken toepassen om statistische analyses uit te voeren

Verbanden