Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geolog górniczy

Description

Code

2114.1.6

Description

Geolodzy górniczy lokalizują, identyfikują, kwantyfikują i klasyfikują zasoby mineralne oraz ich cechy i strukturę geologiczną. Świadczą oni doradztwo dla dyrektorów kopalni i inżynierów przy istniejących i przyszłych działaniach w zakresie wydobycia minerałów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: