Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zamiatacz ulic

Description

Code

9613.1

Description

Zamiatacze ulic obsługują sprzęt i maszyny do zamiatania w celu usuwania odpadów, pozostałości lub śmieci z ulic. Odnotowują działania dotyczące zamiatania oraz wykonują konserwację, czyszczą i wykonują drobne naprawy wykorzystywanego sprzętu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: