Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

doradca do spraw doskonalenia procesów edukacyjnych

Description

Code

2351.2

Description

Doradcy do spraw doskonalenia procesów edukacyjnych wykonują badania w dziedzinie edukacji. Dążą do poszerzenia wiedzy na temat tego, jak procesy edukacyjne, systemy edukacyjne i osoby (nauczyciele i osoby uczące się) pracują. Przewidują obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i opracowują plany wdrożenia innowacji. Doradzają pracodawcom i decydentom w kwestiach związanych z edukacją i pomagają w planowaniu polityki edukacyjnej.

Etykieta synonimiczna

andragog

specjalista do spraw zarządzania w oświacie

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności