Skip to main content

Show filters

Hide filters

sprawdzać obieg ropy naftowej

Description

Description

Zapewniać, aby przychodząca i wychodząca ropa naftowa krążyła przez właściwe mierniki. Upewniać się, że mierniki działają poprawnie.