Skip to main content

Show filters

Hide filters

aerodynamika

Description

Description

Dziedzina nauki, która dotyczy sposobu, w jaki gazy współdziałają z organami ruchomymi. Ponieważ zwykle mamy do czynienia z powietrzem atmosferycznym, aerodynamika dotyczy przede wszystkim sił przeciągania i podnoszenia, które są powodowane przez powietrze przepływające nad ciałami stałymi i wokół nich.