Skip to main content

Show filters

Hide filters

zapewniać zgodność produktów z wymogami regulacyjnymi

Description

Description

Badać, wdrażać i monitorować integralność i zgodność produktów z wymaganymi aspektami regulacyjnymi na mocy prawa. Doradzać w sprawie stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących produktu i produkcji.