Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

supervízor/supervízorka montáže elektrických vedení

Description

Code

3123.1.18

Description

Supervízori montáže elektrických vedení monitorujú konštrukciu a údržbu vedení a súvisiacich zariadení. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízorka montáže elektrických vedení

supervízor montáže elektrických vedení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept