Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tlmočník znakovej reči/tlmočníčka znakovej reči

Description

Code

2643.5

Description

Úlohou tlmočníkov znakovej reči je porozumieť znakovému jazyku a pretlmočiť ho na hovorený jazyk a naopak. Zachovávajú významové odtienky a dôraz daného odkazu v jazyku príjemcu.

Alternatívne označenie

tlmočníčka znakovej reči

tlmočník znakovej reči

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept