Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborný referent/odborná referentka pre zahraničné veci

Description

Code

2422.12.7

Description

Odborní referenti pre zahraničné veci analyzujú politiky a činnosti v oblasti zahraničných vecí a vypracúvajú správy, v ktorých jasne a zrozumiteľne uvádzajú svoje analýzy. Komunikujú so stranami, na ktoré sa vzťahujú ich zistenia, a pôsobia ako poradcovia pri vypracúvaní alebo vykonávaní zahraničnej politiky alebo pri podávaní správ o nej. Odborní referenti pre zahraničné veci môžu plniť aj administratívne úlohy na oddelení, napríklad pomáhať s problémami, ktoré sa týkajú pasov a víz. Podporujú priateľskú a otvorenú komunikáciu medzi vládami a inštitúciami rôznych krajín.

Alternatívne označenie

odborný referent pre zahraničné veci

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept