Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavanie etického kódexu správania

Description

Description

Vykonávať činnosti na pracovisku podľa uznávaných zásad dobra a zla vrátane spravodlivosti, transparentnosti a nestrannosti v pracovných postupoch a správania sa voči iným ľuďom.

URI – koncept

Status

released