Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

dodržiavanie etického kódexu správania

Description

Description

Vykonávať činnosti na pracovisku podľa uznávaných zásad dobra a zla vrátane spravodlivosti, transparentnosti a nestrannosti v pracovných postupoch a správania sa voči iným ľuďom.

URI – koncept

Status

obsolete