Skip to main content

Show filters

Hide filters

posilniť postavenie mládeže

Description

Description

Vzbudiť pocit silnejšieho postavenia mládeže v rôznych dimenziách života, ako sú napríklad (no nevynímajúc): občianska, sociálna, hospodárska, kultúrna a zdravotná oblasť.

URI – koncept