Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovávať žiadosti o stavebné povolenie

Description

Description

Vyplniť formuláre a pripraviť ďalšiu dokumentáciu potrebnú na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na výstavbu, renováciu a úpravu budov.

URI – koncept