Skip to main content

Show filters

Hide filters

desktop publishing

Description

Description

Vytváranie dokumentov pomocou zručností týkajúcich sa rozloženia strán v počítači. Softvér na desktop publishing dokáže generovať rozloženia a vytvárať text a obrázky typografickej kvality.

URI – koncept