Skip to main content

Show filters

Hide filters

štruktúrovať informácie

Description

Description

Organizovať informácie pomocou systematických metód, ako sú napríklad duševné modely a podľa daných noriem, s cieľom uľahčiť spracovanie a pochopenie informácií pre používateľov, pokiaľ ide o osobitné požiadavky a charakteristiky výstupných médií.

Alternatívne označenie

organizovať údaje

riadiť informácie

triediť dáta

vytvoriť štruktúru informácií

štruktúrovať informáciu

URI – koncept