Skip to main content

Show filters

Hide filters

technológie vyhladzovania kovov

Description

Description

Rôzne technológie používané na vyhladzovanie, brúsenie a leštenie kovových obrobkov.

URI – koncept