Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

raziskovalec/raziskovalka na področju IKT

Description

Code

2511.1

Description

Raziskovalci na področju IKT izvajajo raziskave na področju računalništva in informacijske znanosti, katerih cilj je boljše poznavanje in razumevanje temeljnih vidikov IKT. Pripravljajo raziskovalna poročila in predloge. Raziskovalci na področju IKT izumljajo in oblikujejo tudi nove pristope k računalniški tehnologiji, iščejo inovativne načine uporabe obstoječe tehnologije in študij ter rešujejo zapletene težave na področju računalništva.

Scope note

Includes people performing in-house research activities. Excludes people performing outsource research activities.

Druga oznaka

raziskovalec na področju ICT

raziskovalec na področju IKT

raziskovalec na področju IKT-ja

raziskovalec za IKT

raziskovalka na področju ICT

raziskovalka na področju IKT

raziskovalka na področju IKT-ja

raziskovalka za IKT

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence