Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbetsledare, flygindustri

Description

Code

3122.3.1

Description

Arbetsledare (flygindustri) samordnar anställda som arbetar med flygplanstillverkning och planerar deras aktiviteter. De upprättar produktionsrapporter och rekommenderar åtgärder för att minska kostnaderna och förbättra produktiviteten, till exempel rekrytering, beställning av ny utrustning och införande av nya produktionsmetoder. De utbildar arbetstagare i företagets policyer, arbetsuppgifter och säkerhetsåtgärder. De övervakar leveranser och kommunicerar med andra avdelningar för att förebygga onödiga avbrott i produktionsprocessen.

Alternativ beteckning

arbetsledare, flygplansindustri

arbetsledare, flygplanstillverkning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: