Skip to main content

Show filters

Hide filters

maskinchef, fartyg

Description

Code

3151.4

Description

Maskinchefer (fartyg) delar ansvaret för större delen av fartygsskrovets innehåll. De säkerställer att huvudmaskinerna, styrmekanismen, elproduktionen och andra större delsystem fungerar korrekt. De kommunicerar med maskinchefen om utförande av tekniska arbeten.

Alternativ beteckning

teknisk chef, fartyg

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: