Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

вахтен механик

Description

Code

3151.4

Description

Вахтените механици споделят отговорността за по-голямата част от корпуса на кораба. Те се грижат за функционирането на главните двигатели, механизма за управление, производството на електроенергия и други основни подсистеми. Комуникират с главния механик на кораба при извършване на технически операции.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието