Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

вахтен механик

Description

Code

3151.4

Description

Вахтените механици споделят отговорността за по-голямата част от корпуса на кораба. Те се грижат за функционирането на главните двигатели, механизма за управление, производството на електроенергия и други основни подсистеми. Комуникират с главния механик на кораба при извършване на технически операции.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието