Skip to main content

Show filters

Hide filters

hantera ändringar i IT-system

Description

Description

Planera, realisera och övervaka systemförändringar och uppgraderingar. Underhålla tidigare systemversioner. Återställa till en säker äldre systemversion vid behov.

Alternativ beteckning

administrera ändringar i IT-system

ha hand om ändringar i IT-system

hanterade ändringar i IT-system

hanterar ändringar i IT-system

sköta ändringar i IT-system

ta itu med ändringar i IT-system

Begreppets URI