Skip to main content

Show filters

Hide filters

verksamhet i geotermiskt kraftverk

Description

Description

De olika steg som ingår i framställningen av el från geotermisk energi och funktionen hos alla komponenter i utrustningen som används, t.ex. pumpar, kompressorer, värmeväxlare och turbiner.

Alternativ beteckning

verksamhet i jordvärmekraftverk

Relationer

Begreppets URI