Skip to main content

Show filters

Hide filters

samla in allmänna uppgifter om patienter

Description

Description

Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

Begreppets URI