Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гледач на домашни животни/гледачка на домашни животни

Description

Code

5164.9

Description

Гледачите на домашни животни осигуряват услуги, свързани с животни, включително разхождане на кучета, отглеждане в домашна среда, отглеждане за през деня и услуги за транспортиране на животни.  Те поддържат документация, използват подходящи и безопасни техники на работа и извършват рутинно наблюдение във връзка със здравето и хуманното отношение към животните.

Алтернативен етикет

гледачи на домашни животни

гледачка на домашни животни

гледач на домашни любимци

гледачка на домашни любимци

гледач на домашни животни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието