Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител по опазването на околната среда

Description

Code

2133.9

Description

Служителите по опазването на околната среда управляват и подобряват местната околна среда във всички сектори на местната общност. Те насърчават осведомеността и разбирането за природната среда. Тази дейност може да бъде много разнообразна и да включва проекти, свързани с биологични видове, местообитания и общности. Те образоват хората и повишават цялостната осведоменост по въпросите на околната среда.

Алтернативен етикет

служителка по опазването на околната среда

служител по опазването на околната среда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието